O nás

MUDr.PhDr.David Vaněk

Lékař a psycholog

Působil jako psychiatr v léčebně Bohnice, na Psychiatrické klinice 1.lékařské fakulty VFN,  v psychologické poradně na Praze 10. Od r. 2001 vede psychiatrickou ordinaci ve Slaném.

1997 absolvoval Filozofickou fakultu, obor klinická psychologie

1994 promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Atestace: 1997 psychiatrie 1. stupně

               1999 specializace v psychoterapii

                2000 psychiatrie 2. stupně

                specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie

Výcvik v psychoanalytické psychoterapii

Kurz KBT úzkostných poruch

Kurz snižování nadváhy STOB

Univerzita medicínského práva ČLK

člen výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP

MUDr.Jana Peichlová

Dosavadní praxe:

2010 - dosud             Psychiatrická ambulance, Slaný

2010 - dosud              Ambulance rodinné a párové terapie, psychosomatika, Praha

2005 - 2006 a 2010   Denní stacionář pro PPP, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

2003                          International Medical Services, Praha

1997-2002                  Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzdělání a kvalifikace:

specializovaná způsobilost v systematické psychoterapii (2015)

specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie (2008)
atestace v oboru psychiatrie (2000)
1. LF UK Praha, promována doktorem všeobecného lékařství (1990-1997)

Výcviky a kurzy:

4-letý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Liberec (2009-2012)

6-letá sebezkušenost v individuální psychoanalytické terapii, Praha (2009-2016)

2-letý kurz terapie párového vztahu, Mnichovo Hradiště (2014-2015)

Kurz  terapie poruch příjmu potravy, Praha (2016-2017)

Kurz systematické psychoterapie, Praha (2013)

Kurzy KBT úzkostných poruch, Praha (1998 a 1999)


MUDr.Marian Koranda
Profesní zaměření:
stresové nemoci (syndrom vyhoření, vyčerpání)
afektivní poruchy (deprese, bipolární afektivní porucha)

úzkostné poruchy (úzkost, panická porucha, fobické poruchy, obsedantně kompulzívní porucha)
závislostní problematika (motivovaní pacienti - substituce opioidy, závislost na alkoholu, lécích)
psychotická onemocnění (onemocnění ze schizofrenního okruhu)
demence a poruchy paměti
vztahová a partnerská problematika
CV:

1996 – 2003 – FNKV, sekundární lékař ARO - Detoxikační centrum FNKV - Na Míčánkách

1997 – 1998 – vedoucí Odboru nemocniční péče, zástupce ředitelky Odboru OZP MZČR

1998 – 2003 – ředitel Vzdělávacího centra České stomatologické komory

2003 – atestace z psychiatrie I.

2003 – 2010 – lékař Dětského detoxikačního centra (DaDDC), zástupce primářky

2005 – 2016: lékař ÚPS Protialkoholní záchytné stanice FNB

6/2010 – atestace z psychiatrie II.

9/2010 – 12/2017: primář DaDDC

1/2012 – výcvik v RT (3-letý program)

6/2015 – soudní znalec pro oblast psychiatrie a návykové nemoci

9/2018- primář Psychiatrické nemocnice Písek

 

Přednášková činnost, publikační činnost, externí učitel 2 a 3. LF UK, člen Pracovní skupiny pro drogy při MZČR, poradce ministra zdravotnictví, místopředseda Akreditační komise MZČR.

 

Bc. Naďa Horáková

zdravotní sestra s praxí v gerontologii a u mentálně handicapovaných pacientů

specializace v oboru  speciální pedagog

 


Kontakt

Psychiatrie Slaný s.r.o.

Politických vězňů 576
Slaný
274 01


312575266 (8-12 hod.)
pro SMS : 722 421 337